Aplikovaný pedagogický výzkum

graph

Požadavky

Závěrečný report a jeho obhajoba

 • požadavky jsou uvedeny v zaslané v prezentaci

 • Výsledky prezentované v závěrečném reportu vychází z údajů, které sami získáte od respondentů. Viz následující sekce

 • závěrečný report je třeba před samotou obhajobou zaslat vyučujícímu

 • příklady závěrečných reportů, které byly v minulosti obhájeny je možné stáhnout zde: Příklad 1, Příklad 2

  • strukturu těchto reportů je možné použít jako šablonu
  • není možné ve vlastním závěrečném reportu použít stejná data jako ta, která jsou použita v příkladech reportů či data, která jsou použita jako příklad při přednáškách/seminářích
  • při vypracování závěrečného reportu si ověřte, že nezpracováváte to samé jako Vaši kolegové a kolegyně. Pokud tedy například zkoumáte rozdíl mezi muži a ženami v míře deprese a zjistíte, že toto téma již zkoumá někdo jiný, pak je již toto téma zabrané a je tak třeba zvolit téma jiné. Ideální je vytvořit s Vašimi spolužáky sdílený dokument, který bude obsahovat informace o tom, kdo zkoumá jaké téma. V případě tak, že chcete zkoumat nějaké téma, podíváte se v prvním kroku do sdíleného dokumentu a pokud toto téma ještě nikdo nemá, pak Vámi vybrané téma doplníte do tohoto dokumentu, aby Vám toto téma již někdo nepřebral.

Obhajoba závěrečného reportu

 • obhajoba reportů tvoří závěrečnou atestaci z předmětu
 • obhajoba resp. prezentace reportů bude probíhat ve dvojicích, které si sami vytvoříte
 • utvoření trojice je povoleno až ve chvíli kdy, již nikdo z Vašich spolužáků nehledá nikoho do dvojice
 • je třeba aby se všichni, kdo na reportu pracovali zapsali na termín obhajoby práce vypsaný ve stagu

Sběr výzkumných dat

 • k zdárnému ukončení předmětu je třeba získat dohromady 10 dokončených dotazníků
 • odkazy, které je třeba respondentům rozesílat je možné nalézt ve sdílené tabulce - v této tabulce je též možné naléz údaj o tom, kolik respondentů Vám dotazník dosud vyplnilo

Před plněním tohoto požadavku je třeba věmovat pozornost níže uvedené sekci.

 • V uvedené tabulce též naleznete pod Vaším jménem odkaz, který máte respondentům rozesílat. Jedná se o sloupec: Odkaz k rozeslání.
  • Pokud by Vaše jméno v tabulce chybělo, obratem mi prosím napište s prosbou o jeho doplnění.
 • Je podstatené, aby Vaši respondenti na příslušném místě online dotazníku uvedli kód, který se nachází pod Vaším jménem ve zmíněné tabulce (sloupec: Kód pro respondenty). Přesněji řečeno, najdete si v tabulce Vaše jméno a následně se podíváte do tohoto sloupce, jaký kód se váže k Vašemu jménu. Následně tento kód zašlete respondentům společně s odkazem na online dotazník. Pokud respondenti Váš kód na příslušném místě v online dotazníku neuvedou, nebudou se Vám přičítat dotazníky.
 • Tato tabulka se pravidelně aktualizuje (každé ráno) a je v ní též možné naléz údaj o tom, kolik respondentů Vám dotazník již vyplnilo.
  • Tabulka Vám začíná počítat vyplněné dotazníky od respondentů ve chvíli, kdy Vám dotazník poctivě vyplní nejméně dva respondenti. Pokud tedy máte poctivě vyplněný dotazník od jedno respondenta, tabulka Vám zatím nic neukáže. Pokud však dotazník kvalitně vyplní další respondent, budete mít v tabulce rovnou dva respondenty.
 • Platí, že za dokončení online dotazníku Vaši respondenti dostanou zpětnou vazbu v tom smyslu, že se o sobě dozví jakou disponují mírou extraverze, otevřenosti k novému a mnoho dalšího. Ideální je, když si nejprve dotazník sami vyplníte, abyste věděli, jak tato zpětná vazba vypadá.
 • Současně platí, že respondenti, kteří vyplní dotazník problematicky (např. odpoví na určité otázky tak rychle, že tyto otázky nebylo možné ani přečíst) jsou automaticky vyřazeni a do dokončeých online dotazníků se nepočítají. Je proto třeba Vaše respondenty co nejvíce motivivat k tomu, aby online dotazník vyplnili co nejdůsledněji.
 • Cílová skupina: dotazník prosím zasílejte respondnetům, kteří jsou starší 18 let. Toto je jediné kritérium.
 • Deadline do kterého je třeba oněch 10 dokončených online dotazníků získat je 31.3.2024.
 • Pokud by někdo zápasil s plněním tohoto požadavku, napište mi prosím a domluvíme se na náhradím úkolu

Další důležité informace k požadavku: Sběr výzkumných dat

 • online dotazník dokáže identifikovat respondenty, kteří neodpovídají pocitvě, proto se číslo v onine tabulce může lišit od počtu respondentů, kterým jste dotanzík zaslali

 • Je legitimní, když dotazník vyplníte 1x sami až do konce. Vícenásobné vyplnění jedním člověkem není povoleno.

 • Seznam proměnných v rozesílaném online dotazníku je možné nalézt zde. Ačkoliv je zde uvedena drtivá většina proměnných, je možné, že některé proměnné absentují. Pro úplný seznam proměnných je tak třeba podívat se přímo do online dotazníku.

Získané studijní způsobilosti a studijní benefity požadavku: sběr výzkumných dat

 • možnost zpracování nasbíraných dat v rámci závěrečné práce! (dohromady se bude s nejvyšší pravděpodobností jednat o tisíce respondentů, kteří budou otestováni řadou spolehlivých a validních psychodiagnostických nástrojů)
 • otestování efektivity různých strategií mající za cíl motivovat respondenta k vyplnění dotazníku
 • vytvoření sítě respondetů, kterou je možné oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku i v budoucnu (je například možné např. vytvořit seznam lidí, kteří byli ochotni dotazník vyplnit)
 • při vlastním vyplnění testu je možné zjistit, jak jsou konstruovány komplexní testové baterie a je zde možnost inspirovat se otázkami/položkami při konstrukci vlasního dotazníku
 • Vy i Vaši respondenti dostanete individualizovanou zpětou vazbu o tom, jak si stojíte v různých psychologických charakteristikách v porovnání s respondenty, kteří dotazník vyplnili před Vámi
 • po získání zpětné vazby od Vašich vlastních respondentů budete vědět, jak formulovat vlastní otázky/položky tak, aby byly pro respondenty ještě více srozumutelné a uchopitelné
 • současně budete mít zpětnou vazbu od respondentů Vašich spolužáků. Přesněji řečeno, z této zpětné vazby se dále naučíte na co si dát pozor při konstrukci vlasního dotazníku.

Studijní materiál

 • jako zákadní studijní materiál či oporu lze využít materiál k této videopřednášce lze využít prezentaci

 • Návod ke stažení statistického softwaru jamovi naleznete zde

 • Data, která byla používána v průhěu výuky k ukázce použití statistických testů je možné nalézt zde

 • Knihu Danielle Navarro a Davida Foxcrofta, která souží jako opora pro tento kurz a která představuje užití statistických metod v programu jamovi je možné stáhnout zde

Datasety pro účely přednášek a seminářů

Často kladené otázky ke sběru dat

Jak často probíhá aktualizace údajů ve sdílené tabulce?

1x denně ve ranních hodinách.

Je možné online dotazík vyplnit na mobilním telefonu?

Ano, ale některé operační systémy mobilních telefonů mohou být pro vyplnění dotazníku nevyhovující.

Jaká může být příčina neodpovídajícího počtu respondentů ve sdílené tabulce?

 • vyřazení respondenta na základě nedokončení dotazníku

 • vyřazení respondenta na základě kontroly kvality odpovědí

Co mám dělat, při nedosažení požadovaného počtu respondentů?

Požádat o pomoc s rozšířením online dotazníku své blízké a kamarády.

Jak postupovat v případě zobrazení chybové hlášky ‘‘Bad Gateway’’?

Stránku rozhodně nezavírat, průběžně ji aktualizovat po dobu několika hodin a v případě pokračujících problémů kontaktovat vyučujícího - po vyřešení problemu vyučujícím stránku opět akualizovat.

Jak postupovat v případě zobrazení jiné chybové hlášky?

Stránku rozhodně nezavírat, průběžně ji aktualizovat po dobu několika hodin a v případě pokračujících problémů kontaktovat vyučujícího - po vyřešení problemu vyučujícím stránku opět akualizovat.

FAQs

Je třeba disponovat na tento kurz počítačem?

ano

Bude ke kuryu k dispozici video opora?

ano

Jednotlivé sekce kurzu

Statistická analýza dat

V tomto kurzu se dozvíte jak se o definicích vědy uvažuje Dále se dozvíte čím se vyznačují výzkumné otázky, hypotézy a ve stručnsti se seznámíme s diferenciací mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, dále se statistickým výběrem a fázemi kvantitativního výzkumu Současně se dozvíme jak data zpracovávat analyzovat a reportovat výsledky. Materiál k této videopřednášce naleznete v prezentaci