Co je to věda?

  • V tomto kurzu se dozvíte jak se o definicích vědy uvažuje
  • Dále se dozvíte čím se vyznačují výzkumné otázky, hypotézy a ve stručnsti se seznámíme s diferenciací mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, dále se statistickým výběrem a fázemi kvantitativního výzkumu

literatura k výběrovému souboru je k dispozici zde

2 vyučovací hodiny

Edukační video

Co je to věda?; kvalitativní a kvantitativní výzkum Výzkumné hypotézy č. 1;

Výzkumné hypotézy č. 2, statistický výběr, fáze kvantitativního výzkumu

Next