🎓 Hradec Kralove University (UHK)

Ψ Psychologie obecná a vývojová

Ψ Psychologie vývojová

Ψ Psychologie zdravi - dalkove studium

Ψ Psychologie zdravi - prezencni studium

Ψ Psychologie zdraví a nemoci - dálkové studium

Ψ Psychologie zdraví a nemoci - prezenční studium

📊 Praktická metodologie

📚 Soudobé etické teorie

🔬 Aplikovaný pedagogický výzkum

📘 Vedení závěrečných prácí