Praktická metodologie

graph

Požadavky

A) Recenze na odbornou knížku či odborný článek z oblasti metodologie:

 • Klíčové při plnění tohoto požadavku je vybrat správnou odbornou knížku či odborný článek. Definice odborné knížky je možné nalézt zde. Definici odborného článku pak zde. Příklad odborné knížky je pak možné nalézt zde a příklad odborného článku zde.

 • Tento požadavek je pojat velmi široce: to znamená, že si můžete vybrat například odborný článek, který prezentuje nějakou novou metodiku (z oblasti psychologie např. nový psychologický nástroj např. dotazník) či odbornou knížku, která se zabývá zjišťováním údajů od lidí prostřednictvím online dotazníku. Hlavní je, aby knížka či článek nějak souvisel s metodologií a abyste si vybrali to, co vnímáte jako užitečné nebo zajímavé. Pokud jde o odborné knížky, konkrétní příklady ze kterých je možné si vybrat vybrat naleznete ve stagu na stránce předmětu Praktická metodologie pro učitele, konkrétně v oddíle Literatura.

 • Je povoleno, aby tutéž publikaci (ať už knihu či článek) zpracovávalo více studentů.

 • Určitě se mnou výběr odborného článku či knížky nemusíte nutně konzultovat. Pokud se budete při výběru vždy držet definice odborného článku či knížky, pak byste měli vybrat správně.

Parametry recenze:

 • Recenze by měla být textový dokument, který má minimální rozsah 1 stranu a maximálně strany 3. Text by měl být napsán písmem Times New Roman velikosti 12 s řádkováním 1,5. Toto jsou jediné požadavky na strukturování textu v recenzi.
 • Pokud jde o konkrétní obsah recenze, návod, jak recenzi napsat je uveden zde
  • výběr konkrétního citačního stylu je zcela na Vás (viz návod výše) rozhodně se nemusí nutně jednat o ISO 690
 • na závěr recenze napište Vaše jméno a příjmení
 • Vyhotovenou recenzi nahrajte prosím sem. Pro nahrání prezentace je nezbytné přihlásit se Vaším účtem Google.
 • Recenzi prosím vyhotovte a nahrajte nejdéle do 15.1.2024 do 23:59.

B) Účast na výzkumu nebo zkouška prostřednictvím kolokvia

U tohoto požadavku platí, že si můžete zvolit ze dvou možností:

 1. Spoluúčast na výzkumu: sběr výzkumných dat. V praxi to bude znamenat, že budete rozesílat odkaz na online dotazník vybraným skupinám osob. Více o tom, jakým konkrétním skupinám byste měli odkaz na internetový dotazník odesílat, do kdy bude nezbytné úkol splnit a další informace o tomto zápočtovém úkolu jsou k dispozici v níže uvedené sekci.

 2. Pokud se nebudete chtít účastnit výzkumu, můžete si místo toho zvolit studium odborné literatury a absolvování kolokvia. Přesněji řečeno, Vaším cílem bude studium následující publikace: Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. V této publikaci si budete muset nastudovat obsah knihy počínaje kapitolou: Empirický výzkum a jeho etapy a konče kapitolou: Explorační analýza dat. Dále bude nezbytné seznámit se s jednou ze statistických metod (např. Regresní analýza) z kapitoly Analýza závislostí. Výběr konkrétní metody je zcela na Vás.

  • Následně Vás ze sestudovaného obsahu vyzkouším ústně a to formou kolokvia, které se bude konat na základě předešlé domluvy s Vámi, kdož budete chtít splnit tento požadavek.
  • Pokud se rozhodnete jít touto cestou, je nezbytné zapsat nejpozději do 28.12.2023 Vaše jméno a univerzitní email do seznamu studentů, kteří mají zájem o splnění požadavku tuto formou.

Spoluúčast na výzkumu: sběr výzkumných dat

 • Vaším úkolem bude získat 20 dokončených online dotazníků. Počet dokončených online dotazníků, které se Vám podařilo sesbírat naleznete v online tabulce. Před plněním tohoto požadavku je třeba věmovat pozornost níže uvedené sekci.
  • V uvedené tabulce též naleznete pod Vaším jménem odkaz, který máte respondentům rozesílat. Jedná se o sloupec: Odkaz k rozeslání.
   • Pokud by Vaše jméno v tabulce chybělo, obratem mi prosím napište s prosbou o jeho doplnění.
  • Je podstatené, aby Vaši respondenti na příslušném místě online dotazníku uvedli kód, který se nachází pod Vaším jménem ve zmíněné tabulce (sloupec: Kód pro respondenty). Přesněji řečeno, najdete si v tabulce Vaše jméno a následně se podíváte do tohoto sloupce, jaký kód se váže k Vašemu jménu. Následně tento kód zašlete respondentům společně s odkazem na online dotazník. Pokud respondenti Váš kód na příslušném místě v online dotazníku neuvedou, nebudou se Vám přičítat dotazníky.
  • Tato tabulka se pravidelně aktualizuje a je v ní též možné naléz údaj o tom, kolik respondentů Vám dotazník již vyplnilo.
   • Tabulka Vám začíná počítat vyplněné dotazníky od respondentů ve chvíli, kdy Vám dotazník poctivě vyplní nejméně dva respondenti. Pokud tedy máte poctivě vyplněný dotazník od jedno respondenta, tabulka Vám zatím nic neukáže. Pokud však dotazník kvalitně vyplní další respondent, budete mít v tabulce rovnou dva respondenty.
  • Platí, že za dokončení online dotazníku Vaši respondenti dostanou zpětnou vazbu v tom smyslu, že se o sobě dozví jakou disponují mírou extraverze, otevřenosti k novému a mnoho dalšího. Ideální je, když si nejprve dotazník sami vyplníte, abyste věděli, jak tato zpětná vazba vypadá.
  • Současně platí, že respondenti, kteří vyplní dotazník problematicky (např. odpoví na určité otázky tak rychle, že tyto otázky nebylo možné ani přečíst) jsou automaticky vyřazeni a do dokončeých online dotazníků se nepočítají. Je proto třeba Vaše respondenty co nejvíce motivivat k tomu, aby online dotazník vyplnili co nejdůsledněji.
  • Cílová skupina: dotazník prosím zasílejte respondnetům, kteří jsou starší 18 let. Toto je jediné kritérium.
  • Deadline do kterého je třeba oněch 20 dokončených online dotazníků získat je 5.2.2024.

Další důležité informace k požadavku: Spoluúčast na výzkumu - sběr výzkumných dat

 • online dotazník dokáže identifikovat respondenty, kteří neodpovídají pocitvě, proto se číslo v onine tabulce může lišit od počtu respondentů, kterým jste dotanzík zaslali

 • Je legitimní, když dotazník vyplníte 1x sami až do konce. Vícenásobné vyplnění jedním člověkem není povoleno.

 • Pokud dotazník detekuje, že došlo k opětovnému vyplnění stejným člověk s cílem dosáhnout vyšší počtu dokončených dotazníků, bude Vám jeden respondent odečten. Pokud Vám tedy například dotazník až dokonce vyplnilo dosud 5 respondentů a Vy následně dokončíte online dotazník podruhé, pak Vám bude jeden dokončený dotazník odečten a namísto 5 dokončených dotazníků Vám budou uznány jen dotazníky 4.

Získané studijní způsobilosti a studijní benefity zápočtového požadavku: sběr výzkumných dat

 • možnost zpracování nasbíraných dat v rámci závěrečné práce (dohromady se bude s nejvyšší pravděpodobností jednat o tisíce respondentů, kteří budou otestováni řadou spolehlivých a validních psychodiagnostických nástrojů)
 • otestování efektivity různých strategií mající za cíl motivovat respondenta k vyplnění dotazníku
 • vytvoření sítě respondetů, kterou je možné oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku i v budoucnu (je například možné např. vytvořit seznam lidí, kteří byli ochotni dotazník vyplnit)
 • při vlastním vyplnění testu je možné zjistit, jak jsou konstruovány komplexní testové baterie a je zde možnost inspirovat se otázkami/položkami při konstrukci vlasního dotazníku
 • Vy i Vaši respondenti dostanete individualizovanou zpětou vazbu o tom, jak si stojíte v různých psychologických charakteristikách v porovnání s respondenty, kteří dotazník vyplnili před Vámi
 • po získání zpětné vazby od Vašich vlastních respondentů budete vědět, jak formulovat vlastní otázky/položky tak, aby byly pro respondenty ještě více srozumutelné a uchopitelné
 • současně budete mít zpětnou vazbu od respondentů Vašich spolužáků. Přesněji řečeno, z této zpětné vazby se dále naučíte na co si dát pozor při konstrukci vlasního dotazníku

Studijní materiál

 • jako zákadní studijní materiál či oporu lze využít:
  1. videopřednášky, které jsou k dispozici v jednotlivých sekcích kurzu (viz tlačítko Zahájit kurz či níže)
  2. prezentaci

Docházka

 • vzhedem k tomu, že výuka předmětu je realizována v době zkouškového období, Vaše přítomnost na výukových blocích není vyžadována
  • v případě, že výuku hodláte navštivit, je třeba si donést notebook

FAQs

Otázky ke sběru dat

Jak často probíhá aktualizace údajů ve sdílené tabulce?

1x denně ve ranních hodinách.

Je možné online dotazík vyplnit na mobilním telefonu?

Ano, ale některé operační systémy mobilních telefonů mohou být pro vyplnění dotazníku nevyhovující.

Jaká může být příčina neodpovídajícího počtu respondentů ve sdílené tabulce?

 • vyřazení respondenta na základě nedokončení dotazníku

 • vyřazení respondenta na základě kontroly kvality odpovědí

Co mám dělat, při nedosažení požadovaného počtu respondentů?

Požádat o pomoc s rozšířením online dotazníku své blízké a kamarády.

Jak postupovat v případě zobrazení chybové hlášky ‘‘Bad Gateway’’?

Stránku rozhodně nezavírat, průběžně ji aktualizovat po dobu několika hodin a v případě pokračujících problémů kontaktovat vyučujícího - po vyřešení problemu vyučujícím stránku opět akualizovat.

Jak postupovat v případě zobrazení jiné chybové hlášky?

Stránku rozhodně nezavírat, průběžně ji aktualizovat po dobu několika hodin a v případě pokračujících problémů kontaktovat vyučujícího - po vyřešení problemu vyučujícím stránku opět akualizovat.

Otázky k organizaci výuky

Je třeba disponovat na tento kurz počítačem?

ano

Bude ke kuryu k dispozici video opora?

ano

Je možné aby seminární prácě měla vyšší rozsah naž 8 stran?

po dohodě ano

Je možné, aby v jednom termínu prezentovali seminární vystoupení více než 3 řečníci?

ne

Jednotlivé sekce kurzu

Co je to věda?

V tomto kurzu se dozvíte jak se o definicích vědy uvažuje Dále se dozvíte čím se vyznačují výzkumné otázky, hypotézy a ve stručnsti se seznámíme s diferenciací mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, dále se statistickým výběrem a fázemi kvantitativního výzkumu v prezentaci -- literatura k výběrovému souboru je k dispozici zde

Úvod do citačního manageru Zotero

v této vyučovací sekci se seznámíme s prvními kroky v citačním manageru Zotero: instalace Zotera ve smyslu desktopové aplikace a doplnku prohlížeče jak synchronizovat citace jakým způsobem je možné importovat citace do Zotera jak nainstalovad doplněk Zotero do Microsoft word a mnoho dalšího :–) materiál k této videopřednášce naleznete v prezentaci