Statistická analýza dat

 • V tomto kurzu se dozvíte jak se o definicích vědy uvažuje
 • Dále se dozvíte čím se vyznačují výzkumné otázky, hypotézy a ve stručnsti se seznámíme s diferenciací mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, dále se statistickým výběrem a fázemi kvantitativního výzkumu
 • Současně se dozvíme jak data zpracovávat analyzovat a reportovat výsledky.
 • Materiál k této videopřednášce naleznete v prezentaci

2 vyučovací hodiny

Edukační video

Kvalitativní a kvantitativní výzkum Výzkumné hypotézy č. 1;

Výzkumné hypotézy č. 2, statistický výběr, fáze kvantitativního výzkumu

Typy proměnných

Nekvalitní pozorování, rozložení dat, grafy

Přednáškodá část:

 1. Čištění a kontrola dat
 2. Identifikace problematických prozorování
 3. Grafy
 4. Zobecnitelnost výsledků a socio-demografické parametry
 5. Středové hodnoty (průměr, median, modus)
 6. Interpretace boxplotu
 7. Variabilita dat
 8. Směrodatná odchylka

Práce s Jamovi:

 1. Otevření dat v Jamovi
 2. Deskriptivní statistika - tvorba tabulky
 3. Tvorba histogramu
 4. Tvorba boxplotu
 5. Práce s odlehlými hodnotami

Testování hypotéz, korelační koeficient, kontingenční tabulky

Přednáškodá část:

 1. Typy proměnných - cvičení
 2. Rozptyl, průměr, median - opakování
 3. Práce s daty, které nedisponují normálním rozdělením
 4. Druhy hypotéz - opakování
 5. Princip testování hypotéz
 6. Testování předpokladu normálního rozdělení
 7. Otevírání dat v jamovi - opakování
 8. Korelační koeficient

Práce s Jamovi:

 1. Analýza kategoriálních dat (kontingenční tabulky)
 2. Korelační koeficient
 3. Tvorba bodového grafu (Scatterplotu)

t-test, ANOVA, procvičování korelačního koeficientu

Přednáškodá část:

 1. t-test
 2. t-test - reportování výsledků
 3. Our Wordld in Data (OWID)
 4. Reportování korelačního koeficientu
 5. Analýza rozptylu (ANOVA)
 6. Analýza rozptylu (ANOVA) - reportování výsledků

Práce s Jamovi:

 1. kontrola a změna typu proměnných
 2. filtrování hodnot proměnné
 3. t-test
 4. Korelační koeficient - procvičování (na datech z OWID)
 5. Deaktivace filtrování hodnot proměnné
 6. Analýza rozptylu (ANOVA)
 • míra efektu
 • wisker plot

práce s daty, vytváření konpozitní proměnné, lineárlní regrese, vícenásobná lineární regrese

Přednáškodá část:

 1. prace s daty z databází
 2. reverzní položky
 3. práce se zkratkami výzkumných nástrojů
 4. lineární regrese
 • reportování výsledků

Práce s Jamovi:

 1. vytváření kompozitní proměnné
 2. skorování nástoje
 3. lineární regrese
 4. vícenásobná lineární regrese
 5. koeficient determinance (R2)

Doplňkové video týkající se překodování proměnných, vytváření kompozitních proměných a skórování výzkumných nástrojů