🎓 Palacky University (UPOL)

The link to the OUSHI questionnaire system is as follows: https://dotaznik.oushi.upol.cz/doc/

Ψ Psychologie v praxi sociálního pracovníka

📊 Kvantitativní metodologie

📘 Vedení závěrečných prácí