📘 Vedení závěrečných prácí

graph image credit: https://pixabay.com/cs/photos/du%c5%a1evn%c3%ad-zdrav%c3%ad-wellness-psychologie-2019924/

Tři kroky k vedení závěrečné práce:

1. Výběr tématu:

a) je možné zvolit si jedno z témat, které je uvedeno ve sdílené tabulce spolu s těmi, která nabízí jiní vyučující. Pokud přístup k této tabulce nemáte, kontaktujte prosím Mgr. Marii Sovovou (marie.sovova@oushi.upol.cz)

b) vymyslet vlastní téma související s mými badatelskými zájmy

2. Vytvoření tématu ve IS/STAG:

Po té, co se domluvíme na tématu závěrečné práce je nezbytné splnit určité formání náležitosti, které zahrnují vyplnění údajů v informačním systému STAG. K tomu je třeva dodat několik následujích informací:

 1. název tématu
 2. V bodech připravit zásady pro vypracování. Mohou mít následující podobu:
Zásady pro vypracování:
1. Promyšlení obsahu diplomové práce, náplň kapitol.
2. Studium odborné literatury zabývající se životním stylem v souvislosti s rozvojem klinických příznaků duševních onemocnění.
3. Vypracování teoretické části diplomové práce se zaměřením na vybrané aspekty životního stylu, duševní zdraví a prevenci změnou životního stylu.
4. Zpracování výzkumného plánu. Použití kvantitativního výzkumu, průřezová studie-dotazníkové šetření.
5. Vypracování praktické části, analýza a interpretace získaných dat.
6. Průběžné konzultace s vedoucím diplomové práce
 1. literatura, která bude s nejvyšší pravděpodobností v práci použita. Musí zde být uvedeno alesoň 5 titulů dle citačního formátu APA 7. vydání Je žádoucí citovat též cizojazyčné odborné zdroje. Příklady citací dle normy APA 7 jsou uvedeny níže
 2. Adekemický rok, ve kterém hodnáte práci obhájit (stačí například: “Předpokládaný akademický rok obhajoby: 2023/2024”)
 3. všechny informace definované v bodech 1 - 5 mi prosím zašlete přehledně zpracované ve word dokumentu. Zkontrolujte si prosím rovněž gramatickou stánku textu - pokud tento text obsahuje gramatické nedostatky, není možné jej vložit do stagu.
 4. Až Vám text schválím, můžete jej vložit do stagu

3. Absolvování předmětů: Seminář k diplomové práci 3 a 4

3.1 Diplomový seminář 3

 • K absolvování předmětů jsou třeba následující kroky:
  • 1 . Stanovení rámcového harmonogramu s vyučujícím (zimní semestr 3. ročníku)
  • 2 . Zaslání emailu Mgr. Marii Sovové s prosbou o zapsání předmětu (mě dát do kopie)

3.1 Diplomový seminář 4

 • K absolvování předmětů jsou třeba následující kroky:
  • 1 . Dodržení harmonogramu stanoveným učitelem
  • 2 . Při dodržení harmongramu je třeba (na konci března) zaslat email Mgr. Marii Sovové s prosbou o zapsání předmětu (mě dát do kopie).

FAQs

Je možné vytvořit ze závěrečné práce článek, který by bylo možné publikovat v odborném časopise

 • pokud závěrečná práce disponuje dostatečnou kvalitou, pak určitě

Je vhodné používat v průběhu vypracovávání závěrečné práce citační manager?`

obecně vzato ano

Příklady citací

příklad citace článku:

 • Novak, L., Malinakova, K., Mikoska, P., van Dijk, J. P., & Tavel, P. (2022). Neural correlates of compassion – An integrative systematic review. International Journal of Psychophysiology, 172, 46–59. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2021.12.004

příklad citace knihy:

 • Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2013). Applied multivariate research: Design and interpretation, 2nd ed. Sage Publications, Inc.