📘 Vedení závěrečných prácí

graph image credit: https://pixabay.com/cs/photos/du%c5%a1evn%c3%ad-zdrav%c3%ad-wellness-psychologie-2019924/

Tři kroky k vedení závěrečné práce:

1. Výběr tématu:

a) je možné zvolit si jedno z témat, které nabízím níže, či z témat, které jsou uvedena ve sdílené tabulce spolu s těmi, která nabízí jiní vyučující

b) vymyslet vlastní téma související s mými badatelskými zájmy

2. Vytvoření tématu ve IS/STAG:

Po té, co se domluvíme na tématu závěrečné práce je nezbytné splnit určité formání náležitosti, které zahrnují vyplnění údajů v informačním systému STAG. K tomu je třeva dodat několik následujích informací:

 1. název tématu v českém i v anglickém jazyce
 2. anotace práce (60 - 100) slov - co bude obsahem teoretické a praktické části práce. Měl by zde být uveden cíl výzkumu.
 3. literatura, která bude s nejvyšší pravděpodobností v práci použita. Musí zde být uvedeno alesoň 5 titulů dle citačního formátu APA 7. vydání Je žádoucí citovat též cizojazyčné odborné zdroje. Příklady citací dle normy APA 7 jsou uvedeny níže
 4. Adekemický rok, ve kterém hodnáte práci obhájit (stačí například: “Předpokládaný akademický rok obhajoby: 2023/2024”)
 5. Typ závěrečné práce (stačí uvést: “Typ závěrečné práce: bakalářksá”)
 6. všechny informace definované v bodech 1 - 5 mi prosím zašlete přehledně zpracované ve word dokumentu. Zkontrolujte si prosím rovněž gramatickou stánku textu - pokud tento text obsahuje gramatické nedostatky, není možné jej vložit do stagu.
 7. Až Vám text schválím, můžete jej vložit do stagu

3. Vyplnění formumáře

Poslední krok spočívá ve vyplnění krátkého formuláře, který může být nalezen zde

Nabížená témata:

Psychologie

 • Vztah pracovní paměti k mentalizačním schopnostem
 • Nové trendy v psychometrii a jejích aplikace v psychologickém výzkumu
 • Psychologické faktory determinující míru resilience u studentů učitelství
 • Determinanty dílčích aspektů emoční inteligence u studentů učitelství
 • Psychosociální determinanty sociální kognice
 • Emoční inteligence jako protektivní faktor psychických poruch
 • Sociální kognice u lidí s ADHD
 • Vztah obecné inteligence a prosociálního chování
 • Souvislost alexithymie s altruismem/prosociálním chováním
 • Well-being a jeho souvislost s dílčími aspekty emoční inteligence

Neurověda

 • měření sociálních emocí pomocí fMRI a MRI - systamatický přehled
 • neurální základy sociální kognice u dospělých s ADHD

FAQs

Je možné vytvořit ze závěrečné práce článek, který by bylo možné publikovat v odborném časopise

 • pokud závěrečná práce disponuje dostatečnou kvalitou, pak určitě

Je vhodné používat v průběhu vypracovávání závěrečné práce citační manager?`

obecně vzato ano

Příklady citací

příklad citace článku:

 • Novak, L., Malinakova, K., Mikoska, P., van Dijk, J. P., & Tavel, P. (2022). Neural correlates of compassion – An integrative systematic review. International Journal of Psychophysiology, 172, 46–59. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2021.12.004

příklad citace knihy:

 • Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2013). Applied multivariate research: Design and interpretation, 2nd ed. Sage Publications, Inc.