Source Themes

Toronto Empathy Questionnaire preprint

Psychometric Analysis of the Czech Version of the Toronto Empathy Questionnaire

Empathy or compassion in working with the trauma?

(In Czech) Empatie je řadou autorů vnímána jako schopnost, kterou by měli ve vysoké míře disponovat lidé poskytující zdravotní péči. U zdravotnických pracovníků, včetně psychoterapeutů, se též doporučuje tuto schopnost systematicky rozvíjet, a to již před nástupem do zaměstnání. Existují však studie, jež uvádějí, že empatie může jít ruku v ruce s negativními zdravotními konsekvencemi pro empatického člověka. V příspěvku se pokusím předložit důkazy a vyargumentovat, proč v psychoterapii obecně – stejně jako v práci s traumatem – může být empatie neužitečná ba dokonce škodlivá a proč bychom tedy tuto schopnost neměli u terapeutů kultivovat. V příspěvku se dále pokusím vyargumentovat, proč by u terapeutů měl být kultivován soucit namísto empatie. Oporou mi při tom budou závěry neurovědních studií.