Empathy or compassion in working with the trauma?

Abstract

(In Czech) Empatie je řadou autorů vnímána jako schopnost, kterou by měli ve vysoké míře disponovat lidé poskytující zdravotní péči. U zdravotnických pracovníků, včetně psychoterapeutů, se též doporučuje tuto schopnost systematicky rozvíjet, a to již před nástupem do zaměstnání. Existují však studie, jež uvádějí, že empatie může jít ruku v ruce s negativními zdravotními konsekvencemi pro empatického člověka. V příspěvku se pokusím předložit důkazy a vyargumentovat, proč v psychoterapii obecně – stejně jako v práci s traumatem – může být empatie neužitečná ba dokonce škodlivá a proč bychom tedy tuto schopnost neměli u terapeutů kultivovat. V příspěvku se dále pokusím vyargumentovat, proč by u terapeutů měl být kultivován soucit namísto empatie. Oporou mi při tom budou závěry neurovědních studií.

Publication
In Source Themes Conference
Click the Cite button above to demo the feature to enable visitors to import publication metadata into their reference management software.
Create your slides in Markdown - click the Slides button to check out the example.

Supplementary notes can be added here, including code, math, and images.

Related