Soudobé etické teorie

graph image credit: https://pixabay.com/photos/ethics-wordcloud-character-947576/

Požadavky-

Zkouška

  • Písemný test
  • 80% otázek bude vycházet z prezentace s důrazem na morální aspekty probíraných témat
  • 20% obsah přednášek taktéž s důrazem na morální aspekty probíraných témat
  • Obsah prezentace

Studijní literatura

Störig, H. J. (1999). Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon.

Semrádová, I. (2012). Inspirativní etické koncepce. Hradec Králové: WAMAK CZ pro nakl. Miloše Vognara M&V.

Doporučená literatura

Sokol, Jan. Antropologie a etika. Vyd. 1. Praha, 2003. ISBN 80-7254-372-5.

Welsch, W. Postmodernita: pluralita jako etická a politická hodnota. Praha: KLP, 1993.

Norton, J. D. (2010). How Hume and Mach helped Einstein find special relativity. Discourse on a New Method. Reinvigorating the Marriage of History and Philosophy of Science, ed. Mary Domski et al, 359-387. Dostupné zde