Psychologie zdraví

graph image credit: https://pixabay.com/cs/photos/du%c5%a1evn%c3%ad-zdrav%c3%ad-wellness-psychologie-2019924/

Požadavky

Zápočet

 • Referát (cca 20 min.)
 • Článek nedávno publikovaný v odborném psychologickém časopise, týkající se témat z oblasti Psychologie zdraví
 • Struktura přednesu:
  • Témata článku
  • Proč se autoři rozhodli prozkoumat zrovna toto téma, čím je jejich výzkum originální
  • Jaké byly výzkumné otázky a hypotézy
  • Na jaké skupině pokusných osob autoři své hypotézy ověřovali
  • Jaké byly výsledky
  • Co z toho plyne pro teorii a praxi
  • Klíčové části článku: úvod, výzkumný soubor, diskuse, teoretické a praktické důsledky, závěr

Nejméně týden před referátem do excel tabulky uvést článek o kterém budete pojednávat

 • do této sdílené tabulky je třeba v listu seminární vystoupení uvést jméno a příjmení referujícího
 • dále je třeba do listu další údaje doplnit detailnější informaci k odbornému článku, který má být obsahem referátu

Příklady odborných časopisů:

Zkouška

 • Písemný test
 • Cca 20 otázek
 • Obsah přednášek (vycházející z prezentace)

FAQs

Je možné změnit termín seminárního vystoupení?

Ano, pokud je to dříve než týden před seminárním vystoupením. V takovém to případě je možné měnit libovolně termín dle volných zelených polí případně se domluvit na prohození termínu s některým z kolegů. Pokud však chcete uskutečnit změnu termínu déle než týden před Vaším výstupem, pak je nezbytné imformovat o tom vyučujícího.

Je možné využít k seminárnímu vystoupení články psané cizojazyčně?

Určitě! toto je více než vítáno :–)