Psychologie zdraví a nemoci

graph image credit: https://pixabay.com/cs/photos/du%c5%a1evn%c3%ad-zdrav%c3%ad-wellness-psychologie-2019924/

Požadavky

Zápočet

 • účast na výzkumu souvisejícího s psychologií zdraví a nemoci (bude upřesněnno v průběhu semestru)
 • Referát (cca 20 min.)
 • Článek nedávno publikovaný v odborném psychologickém časopise, týkající se témat z oblasti Psychologie zdraví
 • Struktura přednesu:
  • Témata článku
  • Proč se autoři rozhodli prozkoumat zrovna toto téma, čím je jejich výzkum originální
  • Jaké byly výzkumné otázky a hypotézy
  • Na jaké skupině pokusných osob autoři své hypotézy ověřovali
  • Jaké byly výsledky
  • Co z toho plyne pro teorii a praxi
  • Klíčové části článku: úvod, výzkumný soubor, diskuse, teoretické a praktické důsledky, závěr

Nejméně týden před referátem do excel tabulky uvést článek o kterém budete pojednávat

 • do této sdílené tabulky je třeba v listu seminární vystoupení uvést jméno a příjmení referujícího
 • dále je třeba do listu další údaje doplnit detailnější informaci k odbornému článku, který má být obsahem referátu

Příklady odborných časopisů:

Zkouška

 • Písemný test
 • Cca 20 otázek
 • Obsah přednášek (vycházející z prezentace)

Doporučená literatura

FAQs

Je možné změnit termín seminárního vystoupení?

Ano, pokud je to dříve než týden před seminárním vystoupením. V takovém to případě je možné měnit libovolně termín dle volných zelených polí případně se domluvit na prohození termínu s některým z kolegů. Pokud však chcete uskutečnit změnu termínu déle než týden před Vaším výstupem, pak je nezbytné imformovat o tom vyučujícího.

Je možné využít k seminárnímu vystoupení články psané cizojazyčně?

Určitě! toto je více než vítáno :–)

Jsem a nebo budu na Erasmu a chci předmět splnit. Co musím udělat?

Vztahují se Vás následující požadavky:

Zápočet:

 1. účast na výzkumu souvisejícího s psychologií zdraví a nemoci - ohledně aktuálních parametrů tohoto požadaku se prosím informujte u svých spolužáků

Zkouška:

 1. Zkoušku budete psát online ve stejném termínu jako Vaši spolužáci. Dohodněte se prosím s někým z nich, aby Vám odkaz na online test zaslal před zahájením závěrečné zkoušky. Vaši spolužáci totiž odkaz na online test obdrží až těsně před zahájením závěrečného testu. Ohledně termínu závěrečné zkoušky se prosím rovněž informujte u Vašich spolužáků.