Psychologie obecná a vývojová

graph image credit: https://pixabay.com/cs/photos/du%c5%a1evn%c3%ad-zdrav%c3%ad-wellness-psychologie-2019924/

Požadavky

Zápočet

 • Přečtení a prezentace knihy

  • Publikovaná po roce 2000 – ODBORNÁ
  • Přednes informací o této knížce na semináři (cca 20 min)
 • Přednes tématu ze sylabu

  • Cca 20 min.
  • Informace z ODBORNÉ literatury
  • Adekvátní forma přednesu
 • účast na výzkumu souvisejícího s psychologií obecnou a vývojovou (bude upřesněnno v průběhu semestru)

Nejméně týden před referátem do excel tabulky uvést veškeré nezbytné údaje tj. název tématu, jméno, apod.

Excelové tabulky je možné nalézt níže pro jednotlivé seminární skupiny:


 • do této sdílené tabulky je třeba v listu seminární výstupy uvést jméno a příjmení referujícího
 • dále je třeba do listu Prezentovaná témata doplňit detailnější informaci k tématu, které má být obsahem referátu
 • list údaje o knížce slouží k záznamů bibliografických údajů o odborné knize, která má být prezentována

Příklady odborných knih:

 • viz doporučená literatura ve stagu

Zkouška

 • Písemný test
 • Cca 20 otázek
 • Obsah přednášek (vycházející z prezentace)

Studijní materiál (dobrovoné)

 • doplnková prezentace je zde

FAQs

Je možné změnit termín seminárního vystoupení?

Ano, pokud je to dříve než týden před seminárním vystoupením. V takovém to případě je možné měnit libovolně termín dle volných zelených polí případně se domluvit na prohození termínu s některým z kolegů. Pokud však chcete uskutečnit změnu termínu déle než týden před Vaším výstupem, pak je nezbytné imformovat o tom vyučujícího.

Je možné využít k seminárnímu vystoupení odborné kníhy psané cizojazyčně?

Určitě! toto je více než vítáno :–)

Kde naleznu obrázek, který pojednává o rozdílu mezi vnímáním a poznáváním a který byl zminován na semináři?

Obrázek je možné nalézt zde