Empathy or compassion in working with the trauma?

Abstract

(In Czech) Empatie je řadou autorů vnímána jako schopnost, kterou by měli ve vysoké míře disponovat lidé poskytující zdravotní péči. U zdravotnických pracovníků, včetně psychoterapeutů, se též doporučuje tuto schopnost systematicky rozvíjet, a to již před nástupem do zaměstnání. Existují však studie, jež uvádějí, že empatie může jít ruku v ruce s negativními zdravotními konsekvencemi pro empatického člověka. V příspěvku se pokusím předložit důkazy a vyargumentovat, proč v psychoterapii obecně – stejně jako v práci s traumatem – může být empatie neužitečná ba dokonce škodlivá a proč bychom tedy tuto schopnost neměli u terapeutů kultivovat. V příspěvku se dále pokusím vyargumentovat, proč by u terapeutů měl být kultivován soucit namísto empatie. Oporou mi při tom budou závěry neurovědních studií.

Date
Jan 1, 2019
Location
Olomouc
This conference was in Czech.